Koçluk Nedir?

 • Koç, müşterisine güçlü sorular sorarak ve onu yürekten dinleyerek, müşterisine üzerinde bulunduğu yolu, seçeneklerini gösterir ve yeni bir yola girmesine ve bu değişimde sebat etmesine yardım eder. Koç, kişinin potansiyelini ortaya çıkaran, kişinin kendisini tanımasını sağlayan, kişiyi motive eden, kişinin vizyonunu ve hedeflerini gerçeğe dönüştürmesi sürecinde kişinin yanında olan profesyoneldir.

   

  • Kişinin ulaşmak istediği hedeflere ulaşma sürecinde farklı bakış açısı ve seçenekler ile çözüm yolları, alternatif planlar ve detaylı eylem planları oluşturmasını sağlar.
   
  • Kişiyi düşündürerek, beynin çalışma sistemlerinden hareketle sağ ve sol beyin fonksiyonlarını birlikte kullanmasını, geliştirmesini destekler.

  • Görsel beyini daha fazla harekete geçirip geleceği tasarlama ve gerçekleştirme sürecine katkıda bulunur...


  Neden koçluk hizmeti alınıyor ?

  • Kendine güven oluşturma

  • İş-yaşam dengesi

  • Kariyer oluşturma

  • İş yönetimi

  • İş performansı

  • Kişilerarası ilişkiler

  • İletişim becerileri

  • Sağlıklı davranışlar geliştirme

  • Takım etkililiği
   
   
  Koçluk alan kişiler en fazla hangi kazanımları sağlıyor ?

  • Özgüven ve özsaygı artışı

  • Sağlıklı ilişkiler kurabilme

  • Kişilerarası iletişim yetileri

  • İş performansı artışı

  • İş yaşam dengesi kurabilme

  • Etkili yönetsel beceriler

  • Kariyer fırsatlarını değerlendirebilme

  • Zaman-başarı yönetimi yapabilme

  • Etkili takım üyesi olabilme

  • Yaratıcılık

  • Geleceği sağlıklı tasarlayabilme

  • Güçlü karar verebilme

  • Kendi farkındalığında artış

  • Pozitif odaklı düşünme yetileri

  • Olay ve durumlara sistem penceresinden bakabilme

 

Beynin Yapısı ve Koçluk ile İlişkisi

Beynin işleyişini anlamak insanlara kendi sınırlarının ötesinde güçlü olanaklar sunmaya yardımcı olur. Bu nedenle koçluğun arkasındaki en önemli bilimlerden biri olan beyni anlamak ve buna bağlı olarak da gelecek odaklı çalışmanın nasıl fayda sağlayacağını kavramak çok önemli.

 

 

SÜRÜNGEN BEYİN

Evrim sürecinde 100 Milyon yaşındadır.

Tüm canlılar ile tek ortak noktamız.

Gücünü var oluşumuza dayalı tehditten alır.

Yaşamda var olmaya dayalı eylemleri yaptırır, sistemimizi kontrol eder.

 


 

DUYGUSAL BEYİN (LİMBİK SİSTEM)

Evrim sürecinde 50 milyon yaşındadır.

Memeli canlılarla ortak noktamızdır.

Uzun süreli hafızamızın, duygularımızın depolandığı ana merkezdir.

Kapalı uçlu soruları sever.

Alışkanlıklarımızın, kalıplaşmış davranışlarımızın yeridir.

Geçmiş deneyimlerimizi BUGÜNE çağırır.

Oluşturmak istediğimiz DEĞİŞİMİ tehdit olarak algılar.

 

 

 

GÖRSEL BEYİN (NEO-CORTEX)

Evrim sürecinde diğer iki beyne göre çok gençtir. 2 milyon yaşındadır.

İşlem hızı ve gücü ile öne çıkar.

Geleceğe dair görüntülerimizin oluştuğu yerdir.

Zihinsel provalarımızı yaptırır.

Alışkanlıklara bağlı duygusal beyne göre daha ESNEKTİR.

Stratejik düşünür, işbirlikçidir.

Açık uçlu soruları ve en çok HANGİ sorusunu sever.

Sadece POZİTİFLE çalışır, negatifi algılamaz.

Görsel beyin bu sebeplerle, koçluk bakış açısının ana merkezidir.

Koçluk Hizmetleri

İş Yaşamında "tatmin" "verimi" arttırır.


"Tatmini" yakalayabilmek için çalışanların bazen iyi bir dinleyiciye, güçlü bir gözlemciye ve etkin sorulara ihtiyaçları olur.

 

Koçluk Hizmetleri ile çalışanlarınıza "kariyer yolculuklarında" yol arkadaşı olup, yollarına ışık tutuyor, birlikte yüksek iş tatmini ve verimi yaşamanızı sağlıyor.

 

 

Koçluk Programlarıyla;


• Çalışanlarınızın potansiyellerini maksimize etmesini sağlıyor. Elemanlarınızın kaynaklarını harekete geçirerek kendilerini yeniden keşfetmelerine, güçlü yönleri konusunda gerçekçi bir farkındalığa ulaşmalarına ve potansiyellerini özgüvenle en üst düzeyde kullanarak kişisel ve kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu alandaki gerekli değişimi yakalamaları için doğru yolu gösteriyor.


• Yönetici ve çalışanların hedefleri ile kurumsal hedeflerinizin örtüşmesini sağlıyor. Bu sayede, kurumunuza dahil olmaktan memnun olan ve ait olduğu çalışma yerine katkıda bulunmak isteyen çalışanlar yaratarak, kurumsal ve kişisel performansların istenilen düzeye çıkmasını sağlıyor.


• Kurumunuzu mutlu çalışanların olumlu sonuçlar ürettiği bir iş yerine dönüştürüyor. Böylece, daha çok motive olmuş, daha sadık, daha dengeli, daha üretken çalışanlarla kurumunuzu geleceğe taşıyor.

Neden ICF Onaylı Koç Seçmeliyim?

 

ICF – Uluslararası Koçluk Federasyonu

 

1995 yılında kurulan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF),  yüksek standartlar koyarak, bağımsız sertifikasyon sağlayarak ve ünvanlı koçlar için dünya çapında bir iletişim ağı oluşturarak, kendisini koçluk mesleğini geliştirmeye adamış küresel bir lider kurumdur. Merkezi ABD ‘nin Kentucky eyaletinde, Lexington’da olan ICF, ayrıca Asya-Pasifik, Avrupa ve Latin Amerika da Bölgesel Servis Merkezleri tarafından da yönetilmektedir.

 

100‘ü aşan ülkeyi temsil eden 19,000’den fazla  profesyonel, bireysel ve kurumsal koç üyesi ile Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), küresel anlamda koçluk mesleğinin sesi olmaktadır.

 

Uluslararası Koçluk Federasyonunun asıl amacı, profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve uygulamasını ilerletmektir. ICF, üyelerimizin verdiği destek sayesinde program ve standartlar oluşturarak koçluk mesleğinin bütünlüğünü oluşturmak, desteklemek ve korumak için oluşmuştur.

 

Hizmet veren koçlar ICF akredite koçluk eğitimlerini tamamlamış, ICF’in sunduğu etik ve standartlara doğrultusunda hizmet veren yüksek kalite standartlarına sahip koçlardır.

 

ICF Global : http://www.coachfederation.org
ICF Türkiye: http://www.icfturkey.org/

Erickson Coaching International Hakkında

 

Erickson  Coaching  International Hakkında

        
Kurum Profili :


Şirket Merkezi: Erickson College Head Office
2021 Columbia Street,
Vancouver, BC, Canada, V5Y 3C9

 

Statü : Yüksek Öğrenim Kurumu

Kuruluş Tarihi: 1985

 

• Erickson College International, yaşamın “çözümsüz” durumları için geliştirdiği teknolojiler ile tanınan Klinik Psikolog ve Davranış Bilimci Dr. Marilyn Atkinson tarafından 1985′te Kanada’da kurulmuştur. Erickson ismi “imkansız” vakalara çözüm metodolojileri geliştirmedeki özgün başarısıyla tanınan ünlü psikiyatrist Dr. Milton Erickson’dan gelmektedir.

 

• Erickson International, Yetişkin eğitimi ve “Fortune 500″ şirketlerinde sıradışı performans konusunda verdiği özgün eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle öne çıkmaktadır.

 

• Kanada, ABD, Avustralya, İngiltere, Polonya, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Çin, Endonezya, Türkiye ve Brezilya’nın da içinde olduğu halen toplam 22 ülkede on binden fazla kişinin eğitildiği, değişim teknolojilerinin kurumsal alanla buluşturulduğu uluslararası bir öğrenim kurumudur.

 

• Değişim teknolojileri üretir, değişimin gereksinim olduğu çevrelerde uzmanlarla çalışır, değişim sorumlularına değişim yönetimi ve liderlik yetkinlikleri kazandırır.

Koçluğun Önemi

Koçluk; Potansiyelimizi fark etmemizi sağlayarak, yaşamda karşımıza çıkan olayları, doğru şekilde anlayabilmemiz,kavrayabilmemiz için basite indirgeyen, netleştiren, karşımıza çıkan veya çıkabilecek problemleri, yine kendimizin kendi uygulanabilir çözümlerimizle bulmamıza ve üstesinden gelmemize yardım eden, hedeflerimizi netleştirmemizi ve bu yolda hedef odaklı olabilmemizi, eyleme geçme ve eylemde ısrarcı olabilmemizi sağlayan uygulamalar bütünüdür…

 

Önemi; olayları ve hayatımızı kendi kontrolümüze almamızı sağlar. Sosyal hayat içerisinde bizi konumlandıran dengelerimizin (benlik, kariyer, ikili ilişkiler, spritüel dünyamız vb.) kendi açımızdan yeterliliğini sağlar. Kendi içinde dengeleri sağlanan insanda hem etkin bir birey hem de mutlu bir insan olmayı başarır…

 

Doğal olarak bir soru daha akla geliyor. Kimler koçluk hizmetlerinden faydalanabilir veya faydalanmalıdır?

 

Bireysel anlamda yaşamındaki tekrarlardan, ilerlemesini nelerin engellediğini fark edip bunlardan kurtulmak isteyen ve iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır kişiler ile Kurumsal anlamda girişimciler, iş sahipleri, profesyoneller, gelişime açık şirketler Yaşam Koçuyla çalışabilir ve hatta çalışması tüm bu istekleri ile arasındaki mesafeyi oldukça kısaltır.

Coaching (Koçluk) Nedir? Nasıl İşler?

 • Seans öncesi Danışman bilgi formu doldurulur
 • Bu formda danışanın kişisel bilgileri ve koçluk hakkında kısa bilgi aktarımı vardır.
 • Bu formun amacı Koçun , danışanı hakkında ön bilgi edinmesidir.
 • Coaching , kişinin var olan kendi kaynaklarına ulaşmasını sağlar
 • Blokajları ortadan kaldırmaya yardımcı olur
 • Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur
 • Yol arkadaşı değil , sizi yolda tutmaya yarayacak kaynakları kullanmanızın sürekliliğini sağlar
 • Objektif bir bakış açısıyla seansları tamamlar.
 • Yönlendirme yapmaz.
 • Bütünsel ve sistematik bir yaklaşım içindedir.
 • Doğru düşünebilme , planlama yapabilme , stratejilerinizi net bir şekilde ortaya koymaya ve yaşamınıza geçirebilmeye yöneliktir.
 • Motivasyon kaynaklıdır
 • Ölçülebilir , ulaşılabilir , başarılabilir , spesifik konular üzerinde çalışmalar yapar
 • Gelecek odaklıdır , geçmişle , olaylarla ilgili değildir
 • Mutlaka pozitif ve gelecek odaklı bir konu üzerine çalışılır.
 • Beyninizin frontal kısmının (görsel) çalışmasına yardımcı olur
 • Terapi , tanı ve tedavi içermez.
 • Herhangi bir psikolojik rahatsızlığı giderici (ileri derecede ve/veya ilaç takviyesi olan) bir bilgilendirme ya da içerik kapsayan bir çalışma değildir.Böyle durumlarda danışan tarafından eğer talep edilirse yönlendirme yapabilir...

 

Coaching seansları 1 saattir.. İlk seans ücretsizdir.. Koç ve Danışanın birbirini tanıması , beklentilerini anlayabilmesi ve hangi konunun üzerinde çalışacaklarına karar vermeleri ve danışanın alacağı hizmetten emin olabilmesi adına.. Istanbul ve Bursa dışından coaching hizmeti almak isteyen danışanlara msn ve skype üzerinden hizmet verilebilmektedir. Bunun için seans öncesi ücret belirtilen banka hesap numarasına yatırılır , dekont mail ile gönderilir ve randevu kesinleşir.

 

Karşılıklı seans görüşmelerinde , ödeme seans sonunda nakit olarak yapılır.

 

İptal durumlarında 24 saat evvelden haber verilmesi rica olunur. Etik olarak uygun olacaktır.Belki bir başkasına randevu hakkı tanıyabilirsiniz böylelikle...

 

Bu süreçte çalışılması istenen pozitif ve gelecek odaklı konu belirlenir.. Seansların başarılı ve verimli olabilmesi minumum 4 seans maksimum 8-12 seans aralığında olmasına bağlıdır. 4 seansın altında alınan coaching hizmetinin bir faydası görülmez. İşlevselliği göz önüne alırsak. 4 seans sürekliliğinde danışan; önerilen , verilen sorumlulukları , kendi potansiyelini , kaynaklarını devreye sokmamışsa , isteksizse , coaching hizmeti verimliliği adına sonlandırılabilir.Bu hem danışanın hem de koçun lehine olacaktır..Zira emek , bedel ve zaman harcanmaktadır.

 

Seanslar 7-10 gün aralıklarında ara verilerek gerçekleştirilir.. Danışan , kendisinin belirlediği konu ile ilgili ilerleme , başarı kazandığında dilerse başka bir konu için coaching almaya devam edebilir..

 

Coaching ancak ve ancak kişinin değişime açık olması , karar vermesi ve istekli olmasıyla devreye girebilen ve cevap verebilen bir sistemdir..Devamı gereklidir.

 

GİZLİLİK İLKESİ

Danışanların , coaching hizmeti alanların tüm bilgileri gizlilik anlaşması içindedir.Bu hizmeti alan her kişinin kendine ait bir dosya açılır ve bilgileri dosya’da kayıtlı tutulur.Takip dosyası adı altında saklanır. Seanslar’da herhangi bir bilginin atlanmaması , sonrası raporlama için koç , ses kayıtı danışanın izni dahilinde yapabilir. Raporlama bittikten sonra koç ses kayıtları danışanına haber vererek siler.

Kişisel Gelişim Nedir?

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır. Bu belli bir süreç , azim ve istikrar gerektiren , kişinin kendine yapacağı bir serüven olarak düşünülmelidir. Bu süreçte Koç ve Mentör’den destek alınabilir...

Ruh ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;

 1. hedefleri netleştirmek
 2. kararsızlıkları aşmak
 3. bakış açısını değiştirmek
 4. fark yaratmak
 5. motivasyonu yükseltmek
 6. zamanı iyi yönetmek
 7. özgüveni arttırmak
 8. kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)
 9. başarı odaklı olmak
 10. değişime, çağa ayak uydurmak
 11. imaj yenilemek
 12. sosyal iletişim gibi konularda aldığı eğitime Kişesel Gelişim denir.


Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.

Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

Kişisel Gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.

Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

Kişisel Gelişim olarak tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına Kişisel Gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır.

Kişisel Gelişim, yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik, kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir.

Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli olan bu dünyada varolan ve olduğunu sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır.

Kişisel Gelişimin Faydaları

Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilşki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile bu amaçlanarak, birey bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır.

Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen birey, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişkendir. Artık sosyal yaşamda daha etkili, verimli ve mutlu olur. Bu fayda yada yatırım da diyebiliriz, insana değil tüm topluma yapılmıştır aslında. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir. Bu etkileşimler çok yönden gelişmiş toplumlar, popülasyonlar meydana getirecektir.

Kişisel Gelişimin Yararları

İnsanın içindeki “ üç potansiyel güç, “ bir bütünlük içerisinde verildiğinde, kişiye neler kazandırdıklarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 1. Kişi kendinde olan değerin farkına varır.
 2. Kendine olan güveni artar.
 3. Olayları olumlu ve mantıklı yorumlar.
 4. Başarılı olabilmek için bilinçli hareket eder.
 5. Önüne çıkabilecek engeller için, ne gibi tedbirler alacağını bilir.
 6. Yapacağı işleri, plan ve program dahilinde yapar.
 7. Kendisi ve çevresiyle, nasıl iletişim kuracağını bilir.
 8. Değişim ve gelişime karşı açık fikirli olur.
 9. Mesleğinde yakaladığı başarıyla birlikte, üretken olmayı da sağlar.
 10. Kendini, Yaratan’ını, ailesini, ve çevresindekileri sever.
 11. Bütün bu olumlu gelişmelerin sonucunda, mutluluğu elde edebilecek fırsatları yakalar.